• Bio Manufaktur Havelland
 • Region
 • EG
16,95 € * / KG
13,56 € / Stk, 1 Stück ca. 800g

 • Bio Manufaktur Havelland
 • Region
 • EG
17,79 € * / KG
8,90 € / Stk, 1 Stück ca. 500g

 • Bio Manufaktur Havelland
 • Region
 • EG
22,90 € * / KG
11,45 € / Stk, 1 Stück ca. 500g

 • Bio Manufaktur Havelland
 • Region
 • EG
45,69 € * / KG
11,42 € / Stk, 1 Stück ca. 250g

 • Bio Manufaktur Havelland
 • Region
 • EG
21,29 € * / kg
10,65 € / Stk, 1 Stück ca. 500g